โลโก้เว็บไซต์ วันพระนเรศวร25เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันพระนเรศวร25เมย62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62
          25 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา