โลโก้เว็บไซต์ 18-04-62 มอบหน้ากากแผ่นกรองฝุ่นpm 2.5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

18-04-62 มอบหน้ากากแผ่นกรองฝุ่นpm 2.5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาภาคเอกชน มอบหน้ากากแผ่นกรองฝุ่นPM 2.5 ร่วมสนับสนุนการวิจัยฝุ่น
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา รับมอบหหน้ากากแผ่นกรองมาตรฐานป้องกันฝุ่น  PM2.5 จากคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัดร่วมกับบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา