โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา 11 เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา 11 เมย62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2 โควตา
          11 เมษายน 2562 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ TCAS2  โควตา ณ อาคารเอกประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา