โลโก้เว็บไซต์ BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62 5 เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62 5 เมย62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาBALA ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 พร้อมนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการปี’62
          5 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา