โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศ35เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ35เมย62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC ณ ห้องเรียนต่างประเทศ
                  คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน BRIC  ณ ห้องเรียนต่างประเทศแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา