โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมย62

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
          เช้านี้ (6 เมษายน 2562) อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันพระบา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา