โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบ TCAS 2 โควตา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา