โลโก้เว็บไซต์ เวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทีมนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันนี้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา