โลโก้เว็บไซต์ 28-03-62 แนะแนวเชิงรุกคณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

28-03-62 แนะแนวเชิงรุกคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนวเชิงรุกจับมือ สพม.34 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตรงความต้องการ
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา