โลโก้เว็บไซต์ จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
          วันนี้ (26 มี.ค.62) ที่ศาลาประชาคมบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว และคณะกรรมทำง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา