โลโก้เว็บไซต์ การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” ปี 62
วันนี้ (16 มี.ค.ุ) ที่ห้องเธียเตอร์  ชั้น 2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา