โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 15 มีค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 15 มีค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
          15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ  อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา