โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาการจัดการ 28 กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนาการจัดการ 28 กพ62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR LOCAL SMEs : สงครามครั้งใหม่ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น
          28 กุมภาพันธ์  2562 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา