โลโก้เว็บไซต์ ค่ายภาษา พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง รุ่นที่ 7 รร.พิชัยวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ค่ายภาษา พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง รุ่นที่ 7 รร.พิชัยวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดค่ายภาษา พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง รุ่นที่ 7 รร.พิชัยวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง
วันนี้ (1 มี.ค.62) ที่โรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง อาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา