โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจลำปาง จับมือชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง 6กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริหารธุรกิจลำปาง จับมือชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง 6กพ62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาบริหารธุรกิจลำปาง จับมือชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดลำปาง
          6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมให้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา