โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล 31 มค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล 31 มค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล
          วันที่ 31 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา