โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย6กพ62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย6กพ62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
          เช้านี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 07.00 น. ที่ปรัมพิธีสนามหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา