โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 32
    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32  “ซอมพอเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา