โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ28มค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ28มค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ
          28 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกเห็ด และจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา