โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจอบรมแปรรูปสมุนไพร ต่อยอดอาชีพเสริมแก่เกษตรกร2930มค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจอบรมแปรรูปสมุนไพร ต่อยอดอาชีพเสริมแก่เกษตรกร2930มค62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา