โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 25มค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 25มค62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
                25 มกราคม 2562 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา