โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาราชมงคลล้านนาลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาน.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกวดเขียนแผนธุรกิจและตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา