โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนานศ.หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 1 มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11
     นศ.หลักสูตร วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 1 มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จากแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11      ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา