โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาประมงชนะเลิศ1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาประมงชนะเลิศ1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
นักศึกษาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา