โลโก้เว็บไซต์ แข่งทักษะน่าน1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แข่งทักษะน่าน1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเริ่มแล้วการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน
เริ่มแล้วการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  ณ มทร.ล้านนา น่าน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา