โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกรรมการแข่งทักษณะวิชาการน่าน 24 มค 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมกรรมการแข่งทักษณะวิชาการน่าน 24 มค 62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน
     คณะกรรมการตัดสิน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา