โลโก้เว็บไซต์ คณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
     คณะวิจัยโครงการการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชน มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่สรุปบทเรียน บ้านแม่จอกฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา