โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 21มค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 21มค62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
          21 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเดินเทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา