โลโก้เว็บไซต์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธก.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.ล้านนา ๑/๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธก.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.ล้านนา ๑/๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ อมทร.ล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๖๒
    วานนี้ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา