โลโก้เว็บไซต์ สโมสรโรตารี่สำรวจเส้นทาง จัดกิจกรรม ปั่น เที่ยว ชม แชะ “ Bike for Health and Environment ครั้งที่ 4”   วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.นี้  พร้อมย้ำ! อย่าลืมส่งภาพประกวด รวมรางวัลมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรโรตารี่สำรวจเส้นทาง จัดกิจกรรม ปั่น เที่ยว ชม แชะ “ Bike for Health and Environment ครั้งที่ 4” วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.นี้ พร้อมย้ำ! อย่าลืมส่งภาพประกวด รวมรางวัลมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรโรตารี่สำรวจเส้นทาง จัดกิจกรรม ปั่น เที่ยว ชม แชะ “ Bike for Health and Environment ครั้งที่ 4” วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.นี้ พร้อมย้ำ! อย่าลืมส่งภาพประกวด รวมรางวัลมูลค่ากว่าสามหมื่นบาท
        อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สโมสรโรตารีลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน Bike for...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา