โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio
           วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติมาร่วมให้กำลัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา