โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”
    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 ที่ลง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา