โลโก้เว็บไซต์ รับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก ธ.กสิกรไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก ธ.กสิกรไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก ธ.กสิกรไทย
    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมรับฟังการแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา