โลโก้เว็บไซต์ “งานเกษตรราชมงคล ๖๒” คึกคัก! ปีนี้มีการแข่งขันไก่แจ้ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

“งานเกษตรราชมงคล ๖๒” คึกคัก! ปีนี้มีการแข่งขันไก่แจ้ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา“งานเกษตรราชมงคล ๖๒” คึกคัก! ปีนี้มีการแข่งขันไก่แจ้ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย
        ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา