โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”
        เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) ร่วมออกบูธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา