โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภายหลังจากร่วม MOU โครงการจัดการศึกษา กับมทร.ล้านนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา