โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง
        อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลียเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นักศึกษาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา