โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี... | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี...
         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เป็นตั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา