โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลพิชัยจัดอบรมบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลพิชัย  จัดอบรมบริการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา