โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา คว้า 3 รางวัล การแข่งขันผลงานประดิษฐ์และออกแบบในเวทีโลก5 7 ธค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา คว้า 3 รางวัล การแข่งขันผลงานประดิษฐ์และออกแบบในเวทีโลก5 7 ธค61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นำเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา คว้า 3 รางวัล การแข่งขันผลงานประดิษฐ์และออกแบบในเวทีโลก
          ทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลงาน LannaChromeTM  :  Natural Dye powders for...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา