โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนแบบเครื่องกล ๒ มิติ (ระดับปริญญาตรี) ในงานสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนแบบเครื่องกล ๒ มิติ (ระดับปริญญาตรี) ในงานสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนแบบเครื่องกล ๒ มิติ (ระดับปริญญาตรี) ในงานสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี มทร.ล้านนา ตาก
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา