โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม281161 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม281161

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจสานสายใยปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
                28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา