โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด "โครงสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561" ณ วัดม่อนพระยาแช่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด "โครงสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561" ณ วัดม่อนพระยาแช่
        วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำนักศึกษา สาขาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา