โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา