โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 256123พย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 256123พย61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 2561
          23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำอาจารย์ที่ปรึกษาแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา