โลโก้เว็บไซต์  นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" สร้างโอกาสเรียนรู้ในมิติสังคมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยท้องถิ่น "นวัตกรรมกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา