โลโก้เว็บไซต์ ล่องสะเปาจาวละกอน 22 พย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ล่องสะเปาจาวละกอน 22 พย61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งสะเปาลอยน้ำสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 61 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา