โลโก้เว็บไซต์ ผ่อนผัน 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผ่อนผัน 62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 เน้นย้ำยื่นเอกสารก่อน 30 ธันวา 61
          อาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์ อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า นักศึกษาชาย หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา