โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์การกีฬา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์การกีฬา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์การกีฬา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดอุปกรณ์การกีฬาและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน แก่โรงเรียนตำรวจตระเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา