โลโก้เว็บไซต์ สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมงานจาก สกว.ท้องถิ่น นำโดยคุณภัทรา มาน้อย และอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา